Հոդվածներ

«Քրեական գործերով իրավական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

16 Դեկտեմբերի, 2019

«Քրեական գործերով իրավական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով առաջարկվում է համապարփակ կարգավորման ենթարկել պետությունների միջև քրեական գործերով միջազգային համագործակցությունը:

Իմացեք ավելին

Լրացումներ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում

27 Նոյեմբերի, 2019

Նախագծով առաջարկվող Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող մտավոր սեփականության օբյեկտներ հանդիսացող կամ պարունակող (կրող) ապրանքների ներմուծման

Իմացեք ավելին

Միջազգային մասնավոր իրավունք

25 Նոյեմբերի, 2019

Օտարերկրյա քաղաքացիների` ներառյալ անհատ ձեռնարկատերերի, օտարերկրյա իրավաբանական անձանց և օտարերկրյա իրավունքին համապատասխան իրավաբանական անձ չհամարվող կազմակերպությունների

Իմացեք ավելին

Ո՞ր դեպքերում են պաշտոնատար անձինք ենթակա վարչական պատասխանատվության

24 Նոյեմբերի, 2019

Վարչական իրավախախտումնների վերաբերյալ օրենսգրքիը 15-րդ հոոդվածը սահմանում է, որ պաշտոնատար անձինք ենթակա են վարչական պատասխանատվության այնպիսի վարչական իրավախախտումների համար

Իմացեք ավելին

Խորհուրդներ սկսնակ իրավաբաններին

21 Նոյեմբերի, 2019

1️⃣ Շփվեք ավելի մեծ փորձ ունեցող Ձեր աշխատակիցների հետ․ փորձեք ինքնուրույն հասկանալ՝ թե որ հարցում նրանք կարող ենք օգնության կարիք ունենալ և ցուցաբերեք համապատասխան աջակցությունը։

Իմացեք ավելին

Փոփոխություններ «ՊՈԱԿ-ների մասին» օրենքում

18 Նոյեմբերի, 2019

Նախագծով առաջարկվում է «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարել լրացում

Իմացեք ավելին

«ՀՀ Քաղաքացիության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ

14 Նոյեմբերի, 2019

«Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

Իմացեք ավելին

«Երևան համայնքում տեղական վճարների 2020 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծ

13 Նոյեմբերի, 2019

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետին, 84-րդ հոդվածի 2-րդ մասին, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 3-րդ և 4-րդ հոդվածներին և Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 45-Ն որոշմանը համապատասխան

Իմացեք ավելին

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծ

8 Նոյեմբերի, 2019

Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է ունենալ ՀՀ Սահմանադրությանը և ստանձնած միջազգային պարտավորություններին համապատասխանող, քրեական վարույթը համակարգված ձևով կանոնակարգող, սկզբունքորեն նոր օրենսգիրք

Իմացեք ավելին
Call Now ButtonCall Now