Հոդվածներ

Առաջարկվում է Վճռաբեկ դատարանում ներդնել գրավոր ընթացակարգով բողոքները քննելու հնարավորություն:

29 Մայիսի, 2020

«Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերով առաջարկվում է Վճռաբեկ դատարանում ներդնել գրավոր ընթացակարգով վարչական և քրեական գործերով բողոքները քննելու հնարավորություն՝ առանց նիստ հրավիրելու, ինչը ներկայում արտակարգ դրության պայմաններում արդյունավետ կերպով կիրառվում է քաղաքացիական գործերի քննության դեպքում։

Իմացեք ավելին

Վարձակալության պայմանագրի անվավերության դեպքում կողմերի ստացածը հետ վերադարձնելը:

27 Մայիսի, 2020

Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ վարձակալության պայմանագրի անվավերության դեպքում վարձատուն իրավունք ունի պահանջել գույքը բնեղենով, ինչպես նաև որպես վարձակալության պայմանագրի անվավերության հետևանք գույքի փաստացի տիրապետման ամբողջ ժամանակահատվածի համար գույքից օգտվելու արժեքը՝ այն վայրում գոյություն ունեցող գնով, որտեղ դա կատարվել է:

Իմացեք ավելին

ՊԵԿ հաշվետվությունների համակարգում ներդրվել է mobile ID ստորագրության հնարավորություն:

26 Մայիսի, 2020

Պետական եկամուտների կոմիտեի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում ներդրվել է mobile ID ստորագրության հնարավորություն: Բջջային հեռախոսի օգնությամբ կատարվող նույնականացման շնորհիվ կրճատվել է հաշվետվությունը ստորագրելու և հարկային մարմին ուղարկելու գործընթացը: Պարզապես անհրաժեշտ է բջջային օպերատորներից ձեռք բերել համապատասխան բջջային քարտը և դնելով հեռախոսի մեջ` ակտիվացնել ստորագրությունը:

Իմացեք ավելին

Պետությունը կաջակցի երեխա ունեցող ընտանիքներին:

25 Մայիսի, 2020

Կառավարության  նիստում հաստատվել է «Երեխա ունեցող ընտանիքների  բնակարանային ապահովության պետական աջակցության  2020-23 թթ.  ծրագիրը»: ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը նշել է, որ ծրագրերը երեքն են.
«Առաջինը միանվագ դրամական աջակցությունն է մարզային բնակավայրերում՝ բնակարան ձեռք բերելու համար: Միանվագ դրամական աջակցությունը տրամադրվում է հիպոտեքային վարկով բնակարան ձեռք բերող շահառուին և ուղղվում է կանխավճարի  ֆինանսավորմանը:

Իմացեք ավելին

Դիմակ չկրելու համար նախատեսված տուգանքը 100.000 դրամից դարձել է 10.000 դրամ:

22 Մայիսի, 2020

Խորհրդարանն արտահերթ նիստ է գումարել: Օրակարգում եղել է մեկ հարց՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը: Դրանով առաջարկվում է մեղմացնել ազատ տեղաշարժման պահանջը խախտելու համար նախատեսված տուգանքի չափը: Խոսքը, մասնավորապես, վերաբերում է դիմակ կրելու պահանջին: Եթե գործող կարգավորումներով պահանջը խախտելու դեպքում տուգանքը 100-250 հազար է, առաջարկվող օրինագծով այն նվազել է՝ դառնալով 10.000 դրամ:

Իմացեք ավելին

Ապրանքների մատակարարում:

21 Մայիսի, 2020

Վճռաբեկ դատարանը թիվ ԵՇԴ/0724/02/17 քաղաքացիական գործի շրջանակներում պատասխանել է հետևյալ հարցադրմանը. արդյո՞ք մի կողմի` էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրված և էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացված (հաստատված) հարկային հաշիվը կարող է դիտվել բավարար կողմերի միջև մատակարարման իրավահարաբերության առկայության փաստը հաստատված որակելու համար, եթե այդ հաշվի վրա դրված է մյուս կողմի` այդ հաշիվն ստանալու փաստը հաստատող էլեկտրոնային ստորագրությունը:

Իմացեք ավելին

Անփողության հիմքով փոխառության պայմանագրի վիճարկումը:

18 Մայիսի, 2020

Պարտավորության նորացման դեպքում, ի հավաստումն գործարքի կնքման փաստի, չի պահանջվում (կամ չի ենթադրվում) որևէ գույքի կամ դրամական միջոցի փոխանցում, այլ դրա կնքման համար անհրաժեշտ է կողմերի փոխադարձ կամահայտնությունը տվյալ գործարքի բոլոր էական պայմանների շուրջ: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 882-րդ հոդվածը`անփողության հիմքով փոխառության պայմանագիրը վիճարկելու վերաբերյալ, տվյալ իրավիճակների համար կիրառելի չէ:

Իմացեք ավելին

Խաբեության ազդեցության ներքո կնքված գործարքի առանձնահատկությունները:

16 Մայիսի, 2020

Խաբեությունը գործարքի կողմերից մեկի գիտակցաբար դրսևորած անբարեխիղճ վարքագիծն է՝ ուղղված նրան, որ գործարքի մյուս կողմն իր համար ձեռնտու պայմաններով կնքի գործարքը: Գործարքի կնքման մեջ շահագրգռված, անբարեխիղճ կողմն իր մեղավոր գործողություններով մյուս՝ տուժող կողմի մոտ ստեղծում է իրականությանը չհամապատասխանող տպավորություն գործարքի էության, առարկայի, պայմանների վերաբերյալ՝ ազդելով նման գործարք կնքելու նրա որոշման վրա:

Իմացեք ավելին

Գույքը բարեխիղճ ձեռք բերողից հետ պահանջելու իրավունքը:

14 Մայիսի, 2020

Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել է գույքը բարեխիղճ ձեռք բերողից հետ պահանջելու նախադրյալներին այն դեպքում, երբ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով հաստատվել է, որ գույքը ձեռք է բերվել այն օտարելու լիազորություն չունեցող անձից (քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0056/02/13):

Իմացեք ավելին
Call Now ButtonCall Now