Բաժանորդագրում

Ամուսնաընտանեկան

Ամուսնաընտանեկան բաժանորդային ծառայությունը իր մեջ ներառում է՝

 

1․ բանավոր խորհրդատվություն 3 անգամ՝ յուրաքանչյուր խորհրդատվության համար նախատեսվում է առավելագույնը՝ 30 րոպե
2․ գրավոր  խորհրդատվություն մեկ անգամ
3․ փաստաթղթերի կազմում երկու անգամ
4․ ներկայացուցչություն պետական և տեղական մարմիններում՝ երկու անգամ
5․ փաթեթում չներառված այլ ծառայություններից օգտվելու համար նախատեսվում է 20% զեղչ:

Բաժանորդագրության արժեքը մեկ տարվա համար` 45 000 ՀՀ դրամ:

Ընտանեկան արժեքները, բարոյականությունը, նույնիսկ մարդու բնավորությունը որոշակիորեն ձևավորվում են ընտանեկան փոխհարաբերությունների ընթացքում։ Ընտանեկան այս կամ այն իրավիճակներում կարող են ծագել բազմաթիվ խնդիրներ։ Խնդիրների որոշ մասը կարող է լինել Օրենքով՝ մասնավորապես ընտանեկան օրենսգրքով, լուծվելու ենթակա։ Legal Expert-ի մասնագետները պատրաստակամ են իրավաբանական օգնություն ցուցաբերել ընտանեկան իրավունքի բոլոր ոլորտներում։

 

 

  Խորհրդատվական

  Խորհրդատվական բաժանորդային ծառայությունը իր մեջ ներառում է.

  1․ բանավոր խորհրդատվություն 5 անգամ՝ առավելագույնը յուրաքանչյուր խորհրդատվության համար՝ 30 րոպե
  2․ գրավոր  խորհրդատվություն մեկ անգամ
  3․ գործարար իրավաբանական ուղեկցում մեկ անգամ
  4․ փաթեթում չներառված այլ ծառայություններից օգտվելու համար սահմանված է 15% զեղչ:

  Բաժանորդագրության արժեքը մեկ տարվա համար` 35 000 ՀՀ դրամ:

  Բոլորին էլ հայտնի փաստ է, որ օրենքի չիմացությունը չի ազատում պատասխանատվությունից։ Այս կամ այն իրավիճակում կարող են լինել յուրահատուկ իրավաբանական նրբություններ՝ ինչի հետևանքով անձը կարող է հայտնվել ոչ այդքան բարենպաստ իրավիճակում։ Դրանից խուսափելու համար հարկավոր է ժամանակին տեղեկանալ սեփական իրավունքների և պարտականությունների մասին։ Մեր գրասենյակի աշխատակիցները պատրաստակամ են անցկացնել խորհրդատվություններ իրավական բոլոր ոլորտների վերաբերյալ։

   

   

   Ուսուցիչներ

   Բաժանորդային ծառայություն նախատեսված ուսուցիչների համար

   1․ բանավոր խորհրդատվություն 3 անգամ՝  յուրաքանչյուր խորհրդատվության համար՝ առավելագույնը երեսուն րոպե
   2․ներկայացուչության ապահովում մեկ անգամ
   3․ համապատասխան փաստաթղթերի կազմում մեկ անգամ
   4․ փաթեթում չներառված այլ ծառայություններից օգտվելու համար 35% զեղչ:

   Բաժանորդագրության արժեքը մեկ տարվա համար՝  35 000 ՀՀ դրամ։

   Աշխատանքային հարաբերությունների ոլորտում հաճախ կարող են առաջանալ կոնֆլիկտային իրավիճակներ: Այդպիսի դեպքերում և՛ աշխատակցին, և՛ գործատուին կարող է անհրաժեշտ լինել իրավունքների պաշտպանության կարիք: Հաճախ աշխատանքային վեճերի լուծումը հասնում է դատարան միայն այն պատճառով, քանի որ կողմերը չեն ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ իրավիճակի խաղաղ կարգավորման համար: Առանց համապատասխան իրավաբանական գիտելիքների, աշխատանքային վեճեր լուծելիս, քաղաքացու համար կարող են առաջանալ որոշ դժվարություններ։

    Վարորդների

    Բաժանորդային ծառայություն նախատեսված վարորդների համար

    Փաթեթն իր մեջ ներառում է՝

    1․ բանավոր խորհրդատվություն 3 անգամ՝ առավելագույնը յուրաքանչյուր խորհրդատվության համար 30 րոպե

    2․ արտադատական կարգով փաստաթղթի կազմում և բողոքարկում մեկ անգամ

    3․ փաթեթում չներառված այլ ծառայություններից օգտվելու համար 20% զեղչ:

    Բաժանորդագրության արժեքը մեկ տարվա համար՝ 27 000 ՀՀ դրամ։

    Ոչ ոք երաշխավորված չէ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից, վարչական իրավախախտումներից կամ պետական մարմինների կողմից չարաշահումների դրսևորումներից։ Մասնագետների կողմից անցկացվում են խորհրդակցություններ հետևյալ հարցերով՝ ապահովագրական խնդիրներ, ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, վարչական մարմինների հետ կապված վեճեր, հայցադիմումների կամ բողոքների կազմում, ապահովագրական պայմանագրերի իրավաբանական ուղեկցում, ապահովագրող ընկերությունների հետ բանակցությունների վարում,  պահովագրական պայմանագրերից բխող վեճերով դատական ներկայացուցչություն, ապահովագրության պայմանագրերի ուսումնասիրություն, ապահովագրական ռիսկերի իրավական գնահատում։

     Բժիշկների

     Բաժանորդային ծառայություն նախատեսված բժիշկների համար

     1․ բանավոր խորհրդատվություն 3 անգամ՝ առավելագույնը յուրաքանչյուր խորհրդատվության համար 30 րոպե
     2․ արտադատական կարգով փաստաթղթի կազմում և ներկայացուց և բողոքարկում մեկ անգամ
     3․ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ներկայացուչչության ապահովում մեկ անգամ
     4․ համապատասխան փաստաթղթերի կազմում մեկ անգամ
     5․ փաթեթում չներառված այլ ծառայություններից օգտվելու համար 35% զեղչ:

     Բաժանորդագրության  մեկ տարվա համար՝ 35 000 ՀՀ դրամ։

      

     Հաճախ աշխատանքային վեճերի լուծումը հասնում է դատարան միայն այն պատճառով, քանի որ կողմերը չեն ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ իրավիճակի խաղաղ կարգավորման համար: Առանց համապատասխան իրավաբանական գիտելիքների, աշխատանքային վեճեր լուծելիս, քաղաքացու համար կարող են առաջանալ որոշ դժվարություններ։ Վեճերում արհեստավարժ իրավաբանը պաշտպանում է խախտված իրավունքները և օգնում է գտնել լուծում՝ նվազագույն կորուստներով:

      Ձեռներեցներին

      Ձեռնարկատիրական բաժանորդային ծառայությունը իր մեջ ներառում է՝

      1․ բանավոր խորհրդատվություն 3 անգամ՝ առավելագույնը յուրաքանչյուր խորհրդատվության համար 30 րոպե
      2․ գործարար իրավաբանական ուղեկցում մեկ անգամ
      3․ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ներկայացուչության ապահովում մեկ անգամ
      4․ համապատասխան փաստաթղթերի կազմում մեկ անգամ
      5․ փաթեթում չներառված այլ ծառայություններից օգտվելու համար 15% զեղչ:

      Բաժանորդագրության արժեքը մեկ տարվա համար՝ 45 000 ՀՀ դրամ։

       

      Անհատ ձեռներեցներեցության ոլորտում կարող են ի հայտ գալ դժվարություններ՝ կապված այն փաստի հետ, որ ոլորտը կարգավորվում է մի շարք օրենսդրական նորմերով՝ քաղաքացիական, աշխատանքային, հողային և հարկային։ Իրավական կարգավորման այսպիսի պարագայում հնարավոր են խնդիրներ իրավական նորմերի օգտագործման և մեկնաբանման ոլորտներում։ Մեր աշխատակիցները պատրաստ են ցուցաբերել համապատասխան աջակցությունը՝ առաջացած դժվարությունների պարագայում։

       Call Now