Գաղտնիության քաղաքականություն

Գաղտնիության քաղաքականություն

Տրամադրելով Ձեր անձնական տեղեկատվությունը՝ Դուք համաձայն եք այդ տեղեկատվության հավաքագրմանն ու օգտագործմանը՝ ինչպես նկարագրվում է մեր Քաղաքականությունում: Մենք՝ մատուցելով համապատասխան ծառայություններ, չենք պահանջում Ձեր անձնական տվյալների հավաքագրում կամ օգտագործում ավելի մեծ ծավալով, քան պահանջվում է համապատասխան ծառայությունները տրամադրելու համար:

Call Now