Ի.-ն տանը չի եղել, դատարանից ծանուցագիր են բերել և թողել տան դռան առաջ, արդյո՞ք դա թույլատրելի է:

Ոչ, թույլարտելի չէ: Ծանուցագիրը պետք է հանձնեն անմիջապես Ի.-ին: Ծանուցագիրը կարող է համարվել անմիջապես հանձնված այն դեպքում, երբ այն ստանում և ստանալու կամ ստանալուց հրաժարվելու մասին համապատասխան թղթի վրա ստորագում է Ի.-ն:

Call Now