Ապահովագրական խնդիրներ

Ապահովագրություն ՝ որոշակի իրադարձությունների (ապահովագրված իրադարձությունների) դեպքում որոշակի ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց (ապահովագրության միջոցների) գույքային շահերի պաշտպանության համար կապեր (ապահովագրողի և ապահովագրողի միջև)` իրենց կողմից վճարվող ապահովագրավճարներից (ապահովագրավճարներ) ձևավորված դրամական միջոցների (ապահովագրական ֆոնդերի) հաշվին: Ապահովագրությունը (ապահովագրական բիզնես) լայն իմաստով ներառում է տարբեր տեսակի ապահովագրական գործողություններ (ապահովագրությունն ինքնին կամ առաջնային ապահովագրությունը, վերաապահովագրումը, համապահովագրությունը, փոխադարձ ապահովագրությունը), որոնք միասին ապահովում են ապահովագրական ծածկույթ:

Տվյալ ոլորում առաջարկում ենք՝

 

• ապահովագրության պայմանագրերի ուսումնասիրություն, ապահովագրական ռիսկերի իրավական գնահատում, իրավաբանական եզրակացությունների տրամադրում,

• ապահովագրական պայմանագրերի իրավաբանական ուղեկցում,

• ապահովագրական խնդիրների լուծմանն ուղղված մարտավարության մշակում և իրականացում,

• ապահովագրող ընկերությունների հետ բանակցությունների վարում,

• ապահովագրական հատուցում ստանալու հարցերում խորհրդատվության տրամադրում,

• ապահովագրական հատուցում բռնագանձելու գործերով շահերի պաշտպանություն, բանակցությունների վարում, դատական ներկայացուցչություն

• ապահովագրական պայմանագրերից բխող վեճերով դատական ներկայացուցչություն,

• ֆինանսական հաշտարարի գրասենյակում ներկայացուցչություն։

 

Call Now