Փոխհատուցվո՞ւմ են արդյոք տնտեսվարող սուբյեկտներին կամ այլ անձանց հասցված վնասները:

Եթե Օրենքը խախտելու միջոցով տնտեսվարող սուբյեկտի գործողությունների (անգործության) հետեւանքով այլ տնտեսվարող սուբյեկտներին կամ անձանց հասցվել են վնասներ, ապա դրանք  ենթակա են հատուցման խախտում կատարած խախտում կատարած տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Եթե անօրինական որոշումներով, գործողություններով (անգործությամբ) պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից տնտեսվարող սուբյեկտներին կամ այլ անձանց հասցվել են վնասներ, ապա դրանք ենթակա են փոխհատուցման՝  օրենսդրությամբ սահմանված կարգով

Call Now ButtonCall Now