Կ՞ան արդյոք գույքային իրավունքների պետական գրանցում իրականացնելու համար ժամկետային սահմանափակումներ:

Հիշատակված օրենքով պարտադիր է համարվում գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը 30-օրյա ժամկետում` հաշված գործարքի կնքման պահից: Այդ ժամկետի բացթողումը գործարքը դարձնում է առոչինչ /23-րդ հոդ./:

Call Now ButtonCall Now