Ինչպիսի՞ սահմանափակումներ են նախատեսված արտաժամյա աշխատանքի հետ կապված:

Գործատուի պահանջով արտաժամյա աշխատանքն իրար հաջորդող երկու oրվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 4 ժամը, իuկ տարվա ընթացքում` 180 ժամը:

Call Now