Զբաղվածության ոլորտում իրականացվող պետական ո՞ր ծրագրերի շրջանակներում է գործատուին տրվում միանվագ փոխհատուցում:

Միանվագ փոխհատուցում տրվում է գործատուին հետևյալ ծրագրերի շրջանակներում անմրցունակ անձանց աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռքբերման համար,հաշմանդամություն ունեցող անմրցունակ անձանց աշխատատեղի հարմարեցման համար:

Call Now