Որն է համարվում ընտանեկան ձեռնարկատիրություն:

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք Հոդված 13.7-ի 1-ին կետի համաձայն՝ ընտանեկան ձեռնարկատիրություն է համարվում շահույթ (եկամուտ) ստանալու նպատակով ընտանիքի մեկից ավելի անդամների կողմից համատեղ իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեությունը(ընտանիքի անդամներ են համարվում ծնողը, ամուսինը, զավակը, եղբայրը, քույրը):

Call Now