Արդյոք հիմնական միջոցի տեղափոխումը գրանցվում է առաքման գրքում:

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հավելվածի 13-րդ կետին համապատասխան, գրքում գրանցման ենթակա չէ հարկ վճարողի հիմնական միջոցների և արագամաշ առարկաների տեղափոխումը:

Call Now ButtonCall Now