Որո՞նք են մեղքի ձևերը:

1.Մեղքը դրսևորվում է դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ:
2.Անզգուշությամբ կատարված արարքը հանցագործություն է, եթե դա նախատեսված է քրեական օրենսգրքի Հատուկ մասով:

Call Now ButtonCall Now