Ի՞նչ է հանցափորձը:

Հանցափորձ է համարվում ուղղակի դիտավորությամբ կատարված այն գործողությունը (անգործությունը), որն անմիջականորեն ուղղված է հանցանք կատարելուն, սակայն ավարտին չի հասցվել անձի կամքից անկախ հանգամանքներով:

Call Now