Որո՞նք են անչափահասների նկատմամբ նշանակվող պատժի տեսակները:

1.Տուգանքը
2.Հանրային աշխատանքները
3.Կալանքը
4.Որոշակի ժամկետով ազատազրկումը.

Call Now ButtonCall Now