Ո՞րոնք են հանցակազմի տարրերն:

Հանցակազմի տարրերն են հանցագործության օբյեկտը, օբյեկտիվ կողմը, սուբյեկտը, սուբյեկտիվ կողմը:

Call Now ButtonCall Now