Ո՞րոնք են հանցագործության սուբյեկտի հատկանիշները

Հանցագործության սուբյեկտը, որպես հանցակազմի տարրերից մեկը, բնութագրվում է որոշակի հատկանիշներով։ Այդ հատկանիշների թվին են դասվում․

  • ֆիզիկական անձ լինելը, չնայած որոշ երկրներում հանցագործության սուբյեկտ են համարվում նաև իրավաբանական անձինք,
  • մեղսունակությունը,
  • օրենքով սահմանված տարիքի հասած լինելը։
Call Now