Ո՞րոնք են անմեղսունակության չափանիշները

Անմեղսունակությունը ներառում է երկու չափանիշ՝ բժշկական և իրավաբանական։ Բժշկական չափանիշների հիմքը կազմում են դատական հոգեբուժություն գիտության դրույթները։ Բժշկական չափանիշն ընդգրկում է հոգեկան խանգարումների չորս ձևեր.

  1. քրոնիկ հոգեկան հիվանդություններ
  2. հոգեկան գործունեության ժամանակավոր խանգարումներ
  3. տկարամտություն
  4. այլ հիվանդագին վիճակներ։
Call Now