Անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրից բխող գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը վճարովի է, թե՞ անվճար:

Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար Դուք պարտավոր եք կատարել երկու տեսակի վճարում` մատուցված ծառայության վճար և գրանցում կատարելու դիմաց պետական տուրք:
Պետական գրանցման ծառայության դիմաց վճարը կազմում է 25.000 (քսանհինգ հազար) ՀՀ դրամ գումար, իսկ այն դեպքում, երբ վաճառվող անշարժ գույքը գյուղատնտեսական նշանակության հողամաս է, ապա սեփականության իրավունքը գնորդին փոխանցելու պետական գրանցման ծառայության դիմաց վճարը կազմում է 2.000 (երկու հազար) ՀՀ դրամ գումար:
Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար պետական տուրքի գումարը կախված անշարժ գույքի տեսակից տարբեր է:

Call Now