Ա.-ն գտնվում է Սևան քաղաքում և նրան որպես վկա կանչել են քննիչի մոտ, ինչի հետևանքով նա բացակայել է աշխատանքից: Այդ ժամանակահատվածի համար Ա.-ին չի վճարվել Գործատուի կողմից: Արդյո՞ք Ա.-ն ունի փոխհատուցում ստանալու իրավունք:

ՀՀ պետական բյուժեից պետք է փոխհատուցվի Ա.-ի միջին աշխատավարձն այն ամբողջ ժամանակի համար, որը Ա.-ն ծախսել է քրեական դատավարությանը մասնակցելու համար:
Ընդհանուր առմամբ հատուցվում են քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով ներկայանալու` երկաթուղային, ջրային, ավտոմոբիլային, բացառությամբ տաքսիի, և տրանսպորտի այլ տեսակներով երթևեկության արժեքը, իսկ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի համաձայնությամբ` նաև օդային տրանսպորտով երթևեկության արժեքը:

Call Now ButtonCall Now