Ի.-ն կատարել է վարչական իրավախախտում, որի արդյունքում կայացվել է վարչական տուգանքի մասին որոշում: Ո՞ր դեպքում վարչական մարմինը կարող է առանց դատարան դիմելու անմիջապես դիմել հարկադիր կատարողին:

Եթե նշանակված տուգանքի չափը չի գերազանցում 200.000 ՀՀ դրամը:
Օրենքը նախատեսում է որոշակի դեպքեր, երբ համապատասխան մարմինը վարչական ակտով վճարման ենթակա գումարի բռնագանձման համար պարտադիր պետք է դիմի դատարան և ստանա կատարողական թերթ: Այդ դեպքերն են`
1.երբ Ի.-ից գանձման ենթակա գումարը 200.000 ՀՀ դրամից ավել է,
2.երբ այլ գույքի բացակայության պարագայում գումարը կարող են բռնագանձել միայն Ի.-ին պատկանող միակ բնակարանը բռնագանձելով,
3.երբ կազմակերպությունից կամ գործարարից գանձման ենթակա գումարը ավել է, քան այդ կազմակերպության գույքի արժեքը:

Call Now