Ի՞նչ տեսակի կենսաթոշակներ են գործում ՀՀ-ում:

ՀՀ-ում գործում են կենսաթոշակների հետևյալ տեսակները`
1. աշխատանքային`
ա) տարիքային,
բ) արտոնյալ պայմաններով,
գ) երկարամյա ծառայության,
դ) հաշմանդամության,
ե) կերակրողին կորցնելու դեպքում,
զ) մասնակի:

2. զինվորական`
ա) երկարամյա ծառայության,
բ) հաշմանդամության,
գ) կերակրողին կորցնելու դեպքում:

Call Now