Կարո՞ղ է անձը փոփոխել իր անունը:

16 տարին լրացած անձն իրավունք ունի իր դիմումի համաձայն փոխելու իր անունը, որը ներառում է իր անունը, հայրանունը և ազգանունը: 16 տարեկանից բարձր անձանց անվան փոփոխման գրանցում կատարել թույլատրվում է միայն հետևյալ հարգելի պատճառների առկայության դեպքում՝
1.անվան, ազգանվան, հայրանվան անբարեհնչության,
2.անվան, ազգանվան, հայրանվան արտասանության դժվարության,
3. ամուսնու ցանկության՝ մյուս ամուսնու հետ միասին մեկ ընդհանուր ազգանուն կրելու,
4. մինչամուսնական ազգանունը կրելու ցանկության,
5. երեխաների հետ միասին ընդհանուր ազգանուն կրելու ցանկության, եթե ամուսինը մահացել է, կամ դիմողը եղել է մինչամուսնական ազգանունով,
6. դիմողի՝ փաստորեն դաստիարակվող անձի անունով հայրանուն և ազգանուն կրելու ցանկության,
7. դիմողի ազգությանը համապատասխան ազգանուն և անուն կրելու ցանկության,
8. դիմողի տոհմական ազգանունը կրելու ցանկության,
9. եթե անձը փաստացի կրում է իր ծննդյան գրանցման մեջ նշված անունից տարբերվող անուն:
Մինչև 16 տարեկան երեխաների անվան փոփխման մասին դիմումը տրվում է նրա ծնողի (ծնողների) կամ օրինական ներկայացուցիչների կողմից: Եթե երեխայի 10 տարին արդեն լրացել է, ապա անվան փոփոխման դեպքում անհրաժեշտ է նրա համաձայնությունը:

Call Now ButtonCall Now