Կ.-ն և Յ.-ն ամուսնալուծված են, համատեղ երեխա չունեն:Կարո՞ղ է Կ.-ն իր նախկին ամուսնաուց ալիմենտ պահանջել՝ իր ապրուստը ապահովելու համար:

Կ.-ն Յ.-ից դատական կարգով ալիմենտի պահանջի իրավունք ունի, եթե՝
1.նախկին կինը՝ հղիության ընթացքում, ինչպես նաև ընդհանուր երեխային խնամող ամուսինը մինչև երեխայի 3 տարին լրանալը,
2.անապահով նախկին ամուսինը, որը խնամում է մանկուց հաշմանդամ ընդհանուր երեխային կամ առաջին խմբի հաշմանվդամ զավակին,
3.անաշխատունակ անապահով նախկին ամուսինը, որը հաշմանդամ է դարձել մինչև ամուսնալուծվելը կամ ամուսնալուծվելուց հետո՝ 1 տարվա ընթացքում,
4.ամապահով ամուսինը, որը կենսաթոշակային տարիքի է հասել ամուսնալուծության պահից սկսած 5 տարում, եթե ամուսինները 15 և ավելի տարի գտնվել են ամուսնության մեջ:

Call Now