Ֆ.-ն և Ա.-ն գտնվում են ամուսնալուծության գործընթացում, որը կատարվում է դատական կարգով և Ֆ.-ն միաժամանակ դիմել է, որ երեխայի խնամակալությունը հանձնվի իրեն: Ա.-ն դեմ է և ցանկանում է երեխային երկրից դուրս հանել: Կարո՞ղ է, արդյոք, Ֆ.-ն խոչընդոտել դրան:

Եթե երեխայի բնակության վայրի որոշման հետ կապված գոյություն ունի վեճ և այն հանձնված է դատարանի քննությանը, ապա Ֆ.-ն կարող է դատարանից պահանջել որպեսզի հայցի ապահովման կարգով մյուս ծնողին արգելվի երեխային հանրապետության տարածքից դուրս հանել:

Call Now ButtonCall Now