Դ.-ն բացակայում է ՀՀ տարածքից և ինքնուրույն չի կարող դիմել դատարան: Ինչպե՞ս նա կարող է պաշտպանել իր շահերը:

Երբ Դ.-ն անձամբ չի կարող դիմել դատարան և պաշտպաել իր շահերը, այդ դեպքում կարող է լիազորել համապատասխան թույլատվություն ունեցող անձի՝ փաստաբանի, ով կներկայացնի Դ.-ին դատարանում:

Call Now ButtonCall Now