Ա.-ն գնել է առանձնատուն և դրա նկատմամբ սեփականության իրավունքը գրանցելուց հետո պարզել է, որ տվյալ գույքի գծով կա գույքահարկի չմարված պարտականություն: Արդյո՞ք Ա.-ն պարտավոր է մարել կուտակված պարտքը, եթե այն առաջացել է մինչ սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը:

Այո: Գույքահարկով հարկվող գույք, իսկ տվյալ դեպքում առանձնատուն, ձեռք բերելու դեպքում, եթե դրա գծով կա գույքահարկի չմարված պարտականություն, ապա այն մարելու պարտականությունը կրում է նոր սեփականատերը, այսինքն՝ Ա.-ն որպես գնորդ:

Call Now