Հնարավո՞ր է արդյոք գրանցել ամուսնությունը ՔԿԱԳ մարմնում լիազորագրի միջոցով:

Ոչ: Լիազորագրով ամուսնության գրանցում հնարավոր չէ: Ամուսնության պետական գրանցումը կատարվում է ամուսնացող անձանց պարտադիր ներկայությամբ:

Call Now