Ո՞րն է ամուսնության տարիքը ՀՀ-ում:

Հայաստանի Հանրապետությունում ամուսնությունը թույլատրվում է 18 տարին լրացած անձանց միջև: Անձը կարող է ամուսնանալ նաև 17 տարեկանում, եթե առկա է նրա ծնողների, որդեգրողների կամ հոգաբարձուի համաձայնությունը: Անձը կարող է ամուսնանալ նաև 16 տարեկանում, եթե առկա է նրա ծնողների, որդեգրողների կամ հոգաբարձուի համաձայնությունը, և ամուսնացող մյուս անձը առնվազն 18 տարեկան է:

Call Now ButtonCall Now