Ի՞նչ անել, եթե չունեք բավարար միջոցներ վարչական ակտով սահմանված տուգանքի ամբողջ գումարը միանգամից վճարելու համար:

Տուգանքի մասին որոշումը ստանալուց հետո՝ տասնօրյա ժամկետում կարող եք գրավոր դիմում ներկայացնել Ճանապարհային Ոստիկանությանը տուգանքի վճարումը հետաձգելու խնդրանքով: Նման դիմումներ կայացնելուց հետո վճարումը համարվում է հետաձգված դիմումի մեջ նշված ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան 6 ամիս: Դիմումը կազմվում է գրավոր՝ նշելով դիմումատուի անունը, ազգանունը, հասցեն, հեռախոսահամարը, տուգանք նշանակելու մասին որոշման համարն ու նշանակման ամիսը/ամսաթիվը/տարեթիվը, մեքենային տվյալները, մասնավորապես՝ տեխ. անձնագրի համարը, պետ. համարանիշները, մեքենայի մակնիշը:

Call Now ButtonCall Now