Ինչպե՞ս կնքել անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիրը:

Անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիրն անհրաժեշտ է կնքել գրավոր: Հարկավոր է կազմել մեկ փաստաթուղթ, որը պետք է ստորագրեն վաճառողը և գնորդը, որը պետք է վավերացվի նոտարի կողմից: Հնարավոր է նաև պայմանագիրը կնքել անմիջապես անշարժ գուքի կադաստրի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակում, այդ դեպքում նոտարական վավերացում չի պահանջվում: Դուք կարող եք դիմել ցանկացած տարածքի նոտարի՝ խնդրելով վավերացնել անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիրը: Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցումը գնորդին պարտադիր պետք է գրանցվի՝ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում: Դուք կարող եք դիմել անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ցանկացած սպասարկման գրասենյակ:

Call Now