Նախագիծ Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի վերակազմավորման մասին

Ըստ նախագծի՝ Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանը պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից վերակազմավորվելու է «Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան» հիմանդրամի, հաստատվելու է նոր կանոնադրություն, տրամադրվելու է համապատասխան գույք։

Հայաստանում գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները կրթական բարեփոխումների համատեքստում կարևորում են ակադեմիական ինքնավարության, այն է՝ կառավարման և ֆինանսատնտեսական գործունեության ազատականացման կարևորությունը:

Նշված նախապայմանների ապահովման համար անհրաժեշտություն է առաջացել «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպել «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» հիմնադրամի:

Call Now