Դատական ներկայացուցչություն

Դատական ներկայացուցչությունը քաղաքացիական դատավարության անկախ ինստիտուտ է, որն իրականացնում է կողմերի, երրորդ անձանց և դիմումատուների սուբյեկտիվ իրավունքներն ու օրինական շահերը պաշտպանելու դատավարական երաշխիքի գործառույթը: Այնուամենայնիվ, մարդու իրավունքների պաշտպանական գործառույթը, որը ներկայացուցիչները կատարում են դատարանում, միակը չէ, քանի որ վերջիններս նաև պետք է օգնեն դատարան ին՝  արդարադատության իրականացման գործում: Դատական ներկայացուցչությունը` ի դեմս մեր իրավաբանական ընկերության մասնագետների, մատուցվում է  բարձրորակ մակարդակով: Մեր մասնագետների որակավորումը փաստվում է հաղթած դեպքերի դրական վիճակագրությամբ: Մատուցվող ծառայությունների ցանկը՝

 

• քաղաքացիական գործերի վարում դատարաններում, գումարների դատական և արտադական կարգով բռնագանձում,

• քործերի վարում ընդհանուր իրավասության դատարաններում,

• գործերի վարում վարչական դատարաններում,

• վերաքննիչ/վճռաբեկ բողոքների կազմում,

• փաստաբանական ծառայություններ մինչև դատական վարույթում,

• քաղաքացիական վեճերի լուծում,

• իրավաբանական անձանց շահերի ներկայացում դատական ակտերի հարկադիր կատարման փուլում։

 

 

Call Now