Անձին մեղադրում են հանցագործության մեջ, որի համար սահմանված է պատիժ` տուգանքի կամ մինչև 3 ամիս կալանքի տեսքով: Արդյո՞ք կարող է մինչև գործը դատարանին հասնելը որպես խափանման միջոց կիրառվել կալանավորում:

Ոչ, կալանավորումը և գրավը որպես խափանման միջոց կարող են անձի նկատմամբ կիրառվել այն դեպքում, երբ.
1. անձը կատարել է այնպիսի հանցագործություն, որի համար նախատեսված ազատազրկման ձևով պատժի առավելագույն ժամկետը մեկ տարուց ավելի է,
2. բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ անձը կարող է թաքնվել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից, խոչընդոտել գործը քննելուն, հանցանք կատարել, խուսափել քրեական պատասխանատվությունից և իր նկատմամբ նշանակված պատիժը կրելուց, խոչընդոտել դատարանի դատավճիռը կատարելու:

Call Now ButtonCall Now