Ի՞նչ հետևանք կարող է ունենալ անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրում գինը չնշելը:

Անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրում կողմերի գրավոր համաձայնեցված գնի մասին պայմանի բացակայության դեպքում դրա վաճառքի պայմանագիրը համարվում է չկնքված:

Call Now