Արդյո՞ք կարող են անձին բերման ենթարկել առանց որևէ հիմքի:

Անձին կարող են բերման ենթարկել միայն այն դեպքում, երբ առկա է համապատասխան մարմնի (հետաքննության մարմին, քննիչ, դատախազ, դատարան) պատճառաբանված (հիմնավոր) որոշում:

Call Now ButtonCall Now