Հ.-ի կինը դատական կարգով պահանջում է, որ Հ.-ն ապրուստի ապահովման համար ալիմենտ վճարի՝ պատճառաբանելով, որ ինքն անաշխատունակ և անապահով է: Կարո՞ղ է Հ.-ն խուսափել նման ալիմենտ վճարելու պարտականությունից:

Դատարանը կարող է ամուսնուն ազատել մյուս անաշխատունակ անապահով ամուսնուն օգնություն ցույց տալու պարտականությունից կամ սահմանափակել այդ պարտականությունը որոշակի ժամանակով ինչպես ամուսնության ընթացքում, այնպես էլ ամուսնալուծությունից հետո, եթե օգնության կարիք ունեցող ամուսնու անաշխատունակությունը վրա է հասել՝
1.ոգելից խմիչքի և/կամ թունամիջոցի չարաշահման կամ նրա կողմից դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու հետևանքով,
2.ամուսնինների՝ միմյանց հետ ամուսնության մեջ գտնվելու՝ մեկ տարուց ոչ ավելի ժամանակահատվածում,
3.ալիմենտի վճարում պահանջող ամուսնու՝ ընտանիքում հակաբարոյական վարքագիծ (ամուսնական դավաճանություն, մոլախաղերով զբաղվել և այլն) ցուցաբերելու հետևանքով:

Call Now