Ինչպե՞ս է դատարանը որոշում ալիմենտի չափը:

Ալիմենտի չափը սահմանվում է ամենամսյա վճարումների կարգով հետևյալ չափերով.
1.մեկ երեխայի համար ծնողի վաստակի և/կամ այլ եկամտի մեկ քառորդը,
2.երկու երեխաների համար ՝ մեր երրորդը,
3.երեք և ավելի երեխաների համար՝ կեսը:
Ամենամսյա վճարումների չափը յուրաքանչյուր երեխայի համար չպետք է պակաս լինի 10.000 դրամից, իսկ գործազրկության նպաստ ստացող ծնողներից ալիեմենտ բռանագանձելիս՝ նպաստի 20 տոկոսից:

Call Now