Զ.-ն և Ֆ.-ն ամուսնության գրանցման ժամանակ կնքել են ամուսնական պայմանագիր: Արդյո՞ք Զ.-ն և Ֆ.-ն կարող են լուծել ամուսնական պայմանագիրը:

Այո: Ամուսնական պայմանագիրն ամուսինների համաձայնությամբ կարող է փոփոխվել կամ լուծվել ցանկացած ժամանակ, որը կատարվում է գրավոր և ենթակա է նոտարական վավերացման: Ամուսնական պայմանագրի կատարումից միակողմանի հրաժարում չի թույլատրվում:

Call Now ButtonCall Now