Ա.-ն ցանկանում է ընդհատել հղիությունը: Ու՞նի, արդյոք, Ա.-ն նման իրավունք:

Ա.-ն իրավունք ունի ընդհատել հղիությունը՝
1. մինչև 12 շաբաթական հղիության ժամկետը հղիության արհեստական ընդհատումը կատարվում է միայն կնոջ դիմումի համաձայն,
2. 12-ից մինչև 22 շաբաթական հղիության դեպքում հղիության արհեստական ընդհատումը կարող է կատարվել բժշկասոցիալական ցուցումների դեպքում՝ կնոջ համաձայնությամբ:

Call Now ButtonCall Now