Բ.-ն պարտքով գումար է տվել Գ.-ին: Ինչպե՞ս պետք է դա ձևակերպել հետագայում խնդիրներից խուսափելու համար:

Պարտքով գումար հանձնելը համարվում է փոխառության պայմանագիր, որը պետք է կազմվի գրավոր: Որպես այդպիսի պայմանագրի ապացույց կարող է լինել, օրինակ, գումար վերցնողի կողմից տրված ստացականը: Պայմանագրում կամ ստացականում նշվում է Բ.-ի անունը, ազգանունը և հայրանունը, անձնագրային տվյալները և Գ.-ի միևնույն տվյալները: Պետք է հստակորեն նշել գումար տալու փաստը, ամսաթիվը և վերադարձման ժամկետը:

Call Now ButtonCall Now