Ի.-ի ծնողը մահացել է ավելի շուտ, քան տատիկը: Ի.-ն իրավունք ունի՞ ընդունելու ծնողի ժառանգությունը:

Նման դեպքում Ի.-ն իրավունք ունի ժառանգելու Ի.-ի ծնողի հասանելիք ժառանգության հատվածը, որը կժառանգեր վերջինս կենդանի լինելու դեպքում: Սա կոչվում է ժառանգություն ներկայացման իրավունքով: Քույրեր և եղբայրներ ունենալու դեպքում ժառանգությունը բոլորի միջև կբաժանվի հավասարապես:

Call Now