Ինչպե՞ս ստանալ ժառանգությունը:

Ժառանգատուի մահից հետո 6 ամսվա ընթացքում պետք է դիմեք ժառանգության բացման վայրի նոտարական գրասենյակ, որտեղ Ձեզ կօգնեն ներկայացնելու համապատասխան դիմումը և կնշեն պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը:
Եթե բաց եք թողել ժառանգության ընդունման համար սահմանված 6 ամսվա ժամկետը, սակայն ժառանգ համարվող մնացած անձինք արդեն ընդունել են ժառանգությունը և նրանք համաձայն են, որ Դուք նույնպես ընդունեք ժառանգությունը, ապա կարող եք այն ընդունել առանց Դատարան դիմելու: Այս դեպքում կրկին պետք է դիմել նոտարական գրասենյակ:
Եթե բաց եք թողել ժառանգության ընդունման համար սահմանված 6 ամսվա ժամկետը, սակայն ժառանգների միջև չկա համաձայնություն, ապա պետք է դիմեք դատարան և ապացուցեք, որ հարգելի պատճառով եք բաց թողել ժամկետը:

Call Now ButtonCall Now