Ք.-ի եղբոր աղջիկը որոշակի ծախսեր է կատարել՝ կապված նվիրատվության պայմանագրի կնքման հետ: Արդյո՞ք Ք.-ի եղբոր աղջիկը իրավունք ունի Ք.-ից պահանջել հատուցել իր կողմից կատարված ծախսերը:

Ոչ: Ք.-ի հրաժարվելը նվիրատվության պայմանագիրը կատարելուց նվիրառուին իրավունք չի տալիս պահանջել վնասների հատուցում:

Call Now ButtonCall Now