ՄԱԿ-ի Կոնվենցիան «Խոշտանգումների եւ դաժան, անմարդկային եւ պատժի տեսակների դեմ»

Call Now