Ընտանեկան իրավունք

Ընտանեկան հարցերի հետ կապված վեճերը շատ հաճախ ունեն բավականին բարդ ու խճճված կառուցվածք։ Հետևաբար՝ դրանք ըստ էության լուծելու և ցանկալի արդյունքի հասնելու համար հարկավոր է մի քանի նախապայման՝ ոլորտին լիարժեքորեն տիրապետող մասնագետներ և յուրաքանչյուր գործում իրավական նորմերի պատշաճ կիրառում։ Legal Expert-ի մասնագետները պատրաստակամ են իրավաբանական օգնություն ցուցաբերել ընտանեկան իրավունքի բոլոր ոլորտներում, մասնավորապես՝

 

• ամուսնալուծության, ալիմենտի, երեխաների շահերի պաշտպանության, գույքային վեճերի վերաբերյալ խորհրդատվություն,

• գույքի բաժանում,

• ամուսնական մասնաբաժնի հատկացում,

• մայրության կամ հայրության իրավունքի բողոքարկում,

• ամուսնական պայմանագրի կազմում,

• ծնողական իրավունքներից զրկում,

• ծնողական իրավունքների սահմանափակում,

• երեխայի հետ շփման կարգի որոշում,

• երեխայի ապրելավայրի հետ կապված վեճերի լուծում,

• որդեգրում,

• բռնություններից տուժած կանանց և երեխաներին շահերի պաշտպանություն

• հայցադիմումների կազմում և ներկայացուցչություն դատական ատյաններում։

 

 

 

 

Call Now