Կ.-ն տուգանվել է, սակայն տուգանքի մասին ՃՈ-ի որոշումը չի ստացել, տուգանքը 50 տոկոսով ավելացել է: Ի՞նչ անել:

Կ.-ն պարտավոր է պատրաստել գրավոր դիմում ՃՈ-ի պետի անունով՝ պահանջելով, որ ցանկացած դեպքում տուգանքի չափը լինի սկզբնականը՝ առանց ավելացած մասի, իսկ եթե տուգանքի կատարումը հանձնվել է ԴԱՀԿ ծառայությանը, ապա պահանջելով, որ կատարողական ծախսերը չլինեն վճարման ենթակա գումարի մեջ:
ՃՈ-ի ոստիկանը տուգանք նշանակելու մասին որոշումըպետք է կայացներ Կ.-ի ներկայությամբ և հայտարարեր ու հանձներ Կ.-ին այն անմիջապես կայացվելուց հետո:

Call Now