Որո՞նք են կտակի տեսակները:

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսդրությունը նախատեսում կտակի հետևյալ տեսակները՝
1. Սովորական կտակ,
2. Պայմանով կտակ,
3. Փակ կտակ,

Call Now