Նոտարի կողմից ժառանգական գույքի պահպանման համար ի՞նչ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն:

օրենքը իրավունք է վերապահել (պարտավորեցրել է) նոտարին դրանց պահպանման և կառավարման նպատակով կնքել գույքի հավատարմագրային կառվարման, պահատվության և այլ պայմանագրեր:

Call Now