Որո՞նք են անբարեխիղճ մրցակցության գործողությունները:

1.Տնտեսվարող սուբյեկտի կամ նրա գործունեության վերաբերյալ շփոթություն առաջացնելը,
2.Տնտեսվարող սուբյեկտի կամ նրա գործունեության վարկաբեկումը,
3.Հասարակության մոլորեցումը,
4.Տնտեսվարող սուբյեկտի համբավի, վարկարժեքի վնասումը,
5.Անբարեխիղճ մրցակցությունը չբացահայտված տեղեկատվության նկատմամբ:

Call Now