Ի՞նչ կարգով են Հանձնաժողովի կողմից կիրառվում պատասխանատվության միջոցները:

Օրենքի խախտման դեպքում, նախնական ծանուցմամբ, Հանձնաժողովն իրավասու է իր որոշմամբ կիրառել օրենքով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ, այդ թվում` տալ նախազգուշացում եւ խախտումները շտկելու եւ (կամ) հետագայում բացառելու հանձնարարություն եւ (կամ) նշանակել օրենքով նախատեսված չափերով տուգանք եւ (կամ) որոշակի ժամկետով կասեցնել համակենտրոնացումը եւ (կամ) ուժը կորցրած ճանաչել այն:

Call Now